Sıkça Sorulanlar

51/2006 sayılı KTEMB Yasası uyarınca;

(1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde en az bir yıl ikamet eden ve elektrik işlerinde faaliyet gösteren aşağıdaki koşullardan herhangi birini aşıyan kişi veya kişilerin sahibi olduğu veya yönettiği kuruluşlar, vergi sicil numaraları ile birlikte müracaatları halinde Yönetim Kurulu kararı ile birliğe üye olabilirler. Birliğe üye olmayanlar bu mesleği icra edemez.

   (A) Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına göre Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı mühendisler;

   (B) Meslek yüksek teknik okulu, meslek liseleri, pratik  sanat okulu veya dengi yabancı teknik okul diploması sahibi olup Elektrik Mühendisleri Odasının açmış  olduğu sınavlara girip elektrik müteahhitliği yetki belgesi sahibi birlik üyesi bir müteahhit yanında en az iki yıl çalışmış olanlar; ve

   (C) Temel eğitimini tamamlamış, elektrik işlerinde ustabaşı olarak en az beş yıl deneyim kazanmış olup elektrik müteahhitliği yetki belgesi sınavlarına girip yetki belgesi sahibi olanlar.

(2) Üye olabilecek kişilerle ilgili tanımlamalar bu Yasaya bağlı aşağıdaki Cetvelde öngörülmektedir.

CETVEL

WIREMAN

                En az temel eğitimini tamamlamış, bir elektrik müteahhidi yanında işlemekte olup henüz üç yılını tamamlamamış, Elektrik Mühendisleri Odası yetki belgesi sınavına girmemiş olmak.

FULL WIREMAN

 • Temel eğitimini tamamlamış bir elektrik müteahhidi yanında en az üç yıl wireman olarak çalışmış olup Elektrik Mühendisleri Odası yetki belgesi sınavına girip bu statüyü almaya hak kazanmış olmak.
 • Meslekle ilgili lise, dengi bir meslek okulun elektrik bölümünden mezun olmak.

ELEKTRİK TEKNİSYENİ

                Elektrik Mühendisleri Odasının açmış olduğu elektrik müteahhitliği yetki belgesi sınavlarına girmiş olup başarılı olmak.

ELEKTRİK TEKNİKERİ

                Lise üstü iki veya üç yıllık bir yüksek okulun elektrik bölümünden mezun olmak.  Teknikerlerin elektrik müteahhidi olarak profesyonel sayılmaları için Elektrik Mühendisleri Odasının açmış olduğu müteahhitlik yetki belgesi sınavlarına girip başarılı olmaları gerekmektedir.

                Teknisyenler aşağıda ifade edilen kategorilere ayrılır.

III: Sınıf Teknisyen:

15KVA yetki belgesi sahibi olmak.

 1. Sınıf Teknisyen:

30KVA yetki belgesi sahibi olmak.

I.Sınıf Teknisyen:

50 KVA ve daha yukarı yetki belgesi sahibi olmak.

ELEKTRİK MÜTEAHHİDİ

                Geçimini elektrik işleri ile uğraşarak sağlayan profesyonel kişilere denir.  Bu kişilerin profesyonel olarak addedilmeleri için oluşturdukları işyerlerini Şirketler Mukayyitliğine ve/veya Gelir ve Vergi Dairesine tescil ettirmeleri gerekmektedir.

Elektrik Müteahhitleri aşağıdaki kategorilere ayrılır:

IV: Sınıf Müteahhit:

                En az III. Sınıf Teknisyen olup yanında en az bir Wireman çalıştırmakta olanlar;

III.Sınıf Müteahhit:

                En az II. Sınıf Teknisyen olup yanında en az bir III’üncü Sınıf Teknisyen, iki Wireman çalıştırıp, bir tane iş aracı olanlar;

 1. Sınıf Müteahhit:

                En az I. Sınıf Teknisyen olup yanında iki III. Sınıf Teknisyen, dört Wireman çalıştırıp üç tane iş aracı ve toplamda 75 m2’den büyük iş yeri sahibi olanlar;

 1. Sınıf Müteahhit:

Meslekte iki yılını tamamlamış elektrik mühendisi olup yanında en az iki III. Sınıf Teknisyen, iki Fullwireman, üç Wireman çalıştırıp, üç tane iş aracı ve toplamda 150m2’den  büyük iş yeri sahibi olanlar profesyonel olarak meslekte beş yılını tamamlamış olan I. Sınıf Elektrik Teknisyenleri de kadrolarına bir Elektrik Mühendisi dahil ederek ve diğer hususlara uymak koşuluyla I. Sınıf Müteahhit olabilirler.

                       Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasada beş yılını tamamlamış bir defada toplamda 5000 m2’ den büyük çeşitli bina ve tesislerin elektrik işlerini yapmış II. Sınıf Teknisyenler ile yedi yılını tamamlamış III. Sınıf Teknisyenler kadrolarını tamamlamak ve yukarıda ifade edilen özelliklere sahip işyeri şartlarını oluşturarak I. Sınıf Müteahhit olabilirler.

                       Elektrik sektörü ile dolaylı ilişkisi olan ve/veya büyük işletmelerde bir alt kuruluş olarak bu mesleği icra edecek yapıya sahip olanlar yukarıda ifade edilen özellikleri haiz olmaları kaydıyla I. Sınıf kapsamında değerlendirilir.

Birliğe üye olabilmek için gerekli olan kriterlere uyan özel ve/veya tüzel kişiler işletmelerine Sosyal Sigortalar Dairesi nezdinde personel kaydı yapabilmek için gerekli evraklarla birlikte Ön Uygunluk Belgesi talebiyle KTEMB’ye müracaat etmelidir. Müracaatlar online olarak yapılacaksa bile orijinal evrakların Birlik ofislerine ulaştırılması şarttır.

 1. Birlik üyesi Müteahhitler yanında en az 2 yıl çalışmış olmak.
 2. Elektrik Mühendisleri Odası Yetki Belgesi. (Her yıl yenilenmelidir)
 3. Gelir ve Vergi Dairesi Yükümlü Kayıt Belgesi.
 4. Şirket Onay Belgesi. (Limited Firmalar veya Ortaklık için)
 5. İşveren Aylık Sosyal Sigorta Yatırım Primleri Bodrosu ve Makbuzu fotokopisi.
 6. Personel Aylık Sosyal Sigorta Yatırım Primleri Bodrosu ve Makbuzu fotokopisi.
 7. İşveren ve Personelin kimlik kartı veya passport fotokopileri.
 8. İşveren ve Personelin 2’şer adet vesikalık fotoğrafı.
 9. Kayıt ücreti ve Aidat ücreti (Değerlendirme Kurulu onayından sonra alınır.)

KKTC’de elektrik işleri yapmak isteyen kişilerin KTEMB’ye üye olması zorunludur. Birliğe üye olmayan kişilerin yaptıkları işleri Kıb-Tek kontrolüne sunma yetkisi de bulunmamaktadır. Bu tür durumlar işverenlerin mağdur olmasına neden olmaktadır.

Elektrik işkolunda müteahhit olarak çalışan işverenlerin aralarında yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, onların ortak ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlarını korumak ve temsil etmek ve üyelerin verimli ve uyumlu çalışma olanaklarına kavuşmasını sağlamak için her türlü çaba ve girişimlerde bulunmaktır.

Bize Ulaşın

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 20. Sokak No:11 Lefkoşa / KKTC

Telefon: +90 (392) 225 23 73

Telefon: +90 (392) 366 40 17

Email: [email protected]