KTEMB Güneş Enerji Sistemleri kurulumları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlara ziyaretler başlattı!


Bora Karaçam Başkanlığındaki KTEMB heyeti güneş enerji sistemlerinin kurulumlarıyla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler başlattı. Ziyaretler kapsamında Merter Refikoğlu Başkanlığındaki Şehir Plancıları Odası, Gürkan Yağcıoğlu Başkanlığındaki İnşaat Mühendisleri Odası ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ziyaret edildi.

Karaçam: “Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve ilgili diğer odalarla birlikte hareket edeceğiz!”

Karaçam, elektrik işleri Birlik üyeleri tarafından yapılan ve son zamanlarda artan güneş enerji sistemleri kurulumlarının ele alındığı toplantılarda, özellikle çatılara yerleştirilen güneş panellerinin yarattığı görüntü ve bunların oluşturduğu risklere dikkati çekti. Karaçam ayrıca, yapılan kurulumlarda panellerin genellikle binaların çatılarına monte edildiğini ancak çatının, kurulumu yapılacak panellerin yerleşimi için uygun olmaması nedeniyle üretilen çözümlerin görüntü kirliliğine neden olduğunu belirtti. Bunun dışında panelleri yerleştirmek için kurulan iskelet sistemlerinin bazı çatılarda 6 metre yüksekliğe kadar çıkarılması nedeniyle bunun olası şiddetli rüzgâr veya fırtına gibi bir doğa olayında uçarak ciddi bir can ve mal güvenliği riski oluşturabileceğine vurgu yaptı. Bu tip kurulumlarda panelleri taşıyıcı iskelet sistemi için statik hesaplamaların mutlak suretle yapılmasının ve kurulumların belirli kurallar çerçevesinde gerekli mercilerin izin ve denetimine tabi olmasının önemine değinen Karaçam ilgili odalarla birlikte hareket edilmesi konusunda görüş birliği sağlandığını da ifade etti.

“Gönyeli Belediyesinin bu konuda başlattığı çalışmalarda yer almak istiyoruz.”

Başkan Karaçam, bu konu hakkında çalışma başlatan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ile de konuya ilişkin yaptıkları görüşmede Belediyenin bu konudaki çalışmalarına katkı koymak ve Birliğin bu konudaki görüşlerini yapılacak teknik toplantılarda aktarmak istediklerini Belediye Başkanı Benli’ye aktardıklarını kaydetti.

Bu sistemlerde yangın riski normalden daha fazla!

Karaçam, doğru akım üreten bu sistemlerin örneğin konutlarımızda kullandığımız alternatif akıma göre daha yüksek yangın riski taşıdığını belirtti. Birlik üyelerinin bu sistemlerin elektriksel kurulumlarını yaptıktan sonra şebeke bağlı sistemlerde mahsuplaşma için Kıb-Tek kontrolüne sunduğunu, ancak bu kontrollerin EMO vizeli elektrik projesi üzerinden yapılmakta olduğundan elektrik haricinde taşıyıcı sistemlerle ilgili herhangi bir kontrol mekanizması bulunmadığını belirtti. Dolayısıyla taşıyıcı sistemden kaynaklanacak herhangi bir çökme veya hareket sonucunda kabloların kısa devre olmasıyla yangına sebebiyet verebileceğini ifade etti.