Kuruluş Amacı ve İlkeleri

Birliğin kuruluş amacı;

Elektrik işkolunda müteahhit olarak çalışan işverenlerin aralarında yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, onların ortak ekonomik, sosyal ve kültürel çıkarlarını korumak ve temsil etmek ve üyelerin verimli ve uyumlu çalışma olanaklarına kavuşmasını sağlamak için her türlü çaba ve girişimlerde bulunmaktır.

Birliğin başlıca görev ve yetkileri;

Mesleğin haklarını korumak, Birlik Yasa kuralları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak, toplantılara temsilci göndermek ve çalışmalara katılmak, Üyelerin mesleki bilgilerini artırmak; kalifiye işçi, teknisyen, uzman yönetici yetiştirmek; işyerlerinin ve ulusal verimliliğin artmasını sağlamak; işgüvenliği ve halkla ilişkileri geliştirmek amacıyla kurs, konferans ve seminerler düzenlemek ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalara üyelerini veya işyerlerinde çalışan görevlileri göndermek; burslar sağlamak, sağlık ve spor kuruluşları, kütüphane, basımevi ve kültürel kuruluşlar kurmak;

Kuruluş amacı doğrultusunda basılı bülten, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar yapmak, Üyelerin bu Yasa kurallarına ve mesleki kurallara uymalarını sağlamak; mesleki iyi niyet ve saygınlığı korumak amacıyla uyulması zorunlu mesleki kararlar almak; Birliğe bağlı elektrik müteahhitlerinin işleri ile ilgili iş güçlerine ve uğraşlarına ait sicil ve istatistikler tutmak; Kuruluş amacı doğrultusunda taşınmaz mallar satın almak, kiralamak, taşınmaz malları ipotek edebilmek; taşınır malları rehn edebilmek, kabul ve tesis edebilmek; ipotekleri bozabilmek ve olanaklar içinde ekonomik yatırımlar yapmak; yatırımlara katılmak; ve İşverenlerle ve proje büroları ile işbirliği yaparak elektrik israfını kaldırmak ve elektrik tesisat bedellerini ucuzlatma çalışmaları yapmak.

Bize Ulaşın

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 20. Sokak No:11 Lefkoşa / KKTC

Telefon: +90 (392) 225 23 73

Telefon: +90 (392) 366 40 17

Email: [email protected]