Yenilenebilir Enerji Genel Düzenleme Kuralları Ve Süreçleri

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL DÜZENLEME KURALLARI VE SÜREÇLERİ (AĞUSTOS 2015)

DOSYA DEĞERLENDİRME:

A. Gerekli Evraklar:
1. Tapu/Koçan + Side Plan
2. Bina/Tesis ve Panellerin konumunu gösteren Vaziyet Planı
3. EK1’e uygun EMO Vizeli Tek Hat Şeması sunulması,(3 Sayfa)
B. EK 3’deki “Tüketici ve Yük Tablosu formu” ‘nun ve buna bağlı bilgilerin Bölge Amirlikleri tarafından

ONAY SÜRECİ VE YEK BAĞLANABİLİRLİK KAPASİTESİ

 • Değerlendirme Sürecinde sunulan Evrak ve Dökümanların Kıb-Tek kurallarına göre değerlendirmelerin yapılması.
 • Özel Trafolar’da AG (200kWp’a kadar) + OG seviyesindeki Yük Talepleri Trafo Gücünün 2/3 oranı ile sınırlandırılır (Metering Unit’li birden fazla tarafonun olduğu Komplekslerde ayrı ayrı trafo yerine toplam Kurulu Güç baz alınır) ve OG seviyesindeki Bağlanabilirlik Oranının Ek 9’daki formulasyona göre belirlenmesi,.
 • Bölgelerdeki AG seviyesindeki bağlantılar için Ek 8’deki Tabloya göre Lokal trafolara bağlanabilirlik kapasiteleri belirlenmiştir. Bu oranın %30’u aşacak olması halinde Bölge Amirlikleri tarafından Planlama – OG/YG Şb. Amirliğinin bilgilendirilmesi,
 • Olumlu veya olumsuz Kıb-Tek görüşünün ilgili Bakanlığa yazılması.

KONTROLLUK ÜCRETİ

 • AG seviyesinde Elektrik Şebekesine bağlanacak Güneş Enerji Sistemleri, Kurulumunu yapmış olan EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) Yetki Belgesine sahip KTEMB (Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği) üyesi tarafından Kıb-Tek Kontrolüne sunulacaktır.
 • İlgili Bakanlıktan alınan “ÜRETİM İZİN BELGESİ” ‘nin Kıb-Tek’e ibrazına bağlı 1Ø Sayaçlar için EK4,3Ø Sayaçlar için EK5 ve CT’li Sayaçlar ile Metering Unit için ise EK6 Tablolarına göre kontrollük ücretinin belirlenmesi ve müracaatçıdan talep edilmesi.(AG Seviyesinde yapılacak bağlantılar için geçerlidir)
 • EK 2’deki “INVERTER LİMİT BİLDİRİM FORMU+ BİLGİ TABLOSU + STANDARTLAR” ‘nun eksiksiz doldurulması,(3 Sayfa)
 • EK7’daki Kontrollük “ONAY FORMU” ’nun Kıb-Tek Bölge Amirlikleri tarafından eksiksiz doldurulması ve ilgili taraflara sunulması

EMNİYET TEDBİRLERİ VE DEVREYE ALMA SÜRECİ

 • 200kWp üzerindeki yükler için OG Seviyesinde bağlantı yapılır ve Bölge Amirlikleri tarafından Proje dosyası açılarak yürülükteki prosedür uygulanır. Tek hat Şemaları proje onay sürecinde Kıb-Tek tarafından onaylanır.
 • 200kWp’a kadar olan yükler için AG Seviyesinde bağlantı yapılır ve Tek Hat Şemaları EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) tarafından onaylanır.(Konut haricindeki Öztüketim için yapılan Yük Talepleri Kıb-Tek Yasal Kurulu Gücü ve/veya Ek 8’deki Tabloya göre sınırlandırılır)
 • Solar Santraline ait GM tipi trafoların kesicileri Circuit Breaker’li olması koşulunun aranması ve kullanılacak olan Koruma Rölelerinin Scada sistemlerine uyumlu tipte seçilmesi,
 • Rölelerin RTU ile Haberleşmesi Modbus, RTU’ların Kıb-Tek Scada sistemi ile olan haberleşmesi ise IEC 101 standardında olması.

DEVREYE ALMA SÜRECİ:

 • YEK Belgesinin ibrazına bağlı 1Ø ve/veya 3Ø konut’a ait Sayacın son okuması yapılıp gerekli tarifeye ilişkin prosedürü tamamlandıktan sonra sistemin devreye alınması ve mahsuplaşma “Net – Metering” işleminin başlatılması.
 • YEK Tarifesine girecek müstehliklerin Mevcut Sayaçları Mekanik ise Kıb-Tek, herhangi bir bedel talep etmeden Elektronik Sayaç ile değiştirecektir.

Bize Ulaşın

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 20. Sokak No:11 Lefkoşa / KKTC

Telefon: +90 (392) 225 23 73

Telefon: +90 (392) 366 40 17

Email: [email protected]