Özel Firmaların Malzeme İthali İçin Genel Şartname

MADDE 1: MALZEME KARAKTERİSTİKLERİ:

İthal edilecek malzemeler Kıb-Tek tarafından istenilen standartlarda ve kriterlere uygun olacaktır. İthal edilmesi düşünülen malzemelerin spesifikasyonları sipariş öncesi Planlama-OG/YG ve Tesis Şübe Şube Amirleri tarafından onaylı malzeme spesifikasyonlarını belirten yazı alacaklardır.

 

MADDE 2: MALZEME SEVK İZNİ:

Yeraltı ve havai kablolar, dağıtım trafoları, parafudrlar, ve ağaç direkler üretildikten sonra fabrikada sevke hazır hale getirilecek (paketlenecek) ve sevk edilmeden önce Kıb-Tek elemanları (2 Kişi) malzemenin üretim standardında belirtilen şekilde ve sayıda numuneye, fabrikada uygulanacak testlerden sonra uygun bulunması halinde Planlama ve Tesis Şube Amirlikleri tarafından verilecek yazılı sevk izni ile sevk edilecektir. Diğer malzemeler için üretici firma tarafından yapılacak test raporları ile birlikte sevk izni talep edilecektir.

 

MADDE 3: STANDARTLAR

Üretimi yapılacak malzemenin ve bu malzemenin üretiminde kullanılan diğer ürünlerin (izolatör, bakır, çelik, pvc, civata vs.)
a) İlgili BS standardına ve/veya BS’deki şartlar esas alınmak kaydı ile dengi TSE standardına uygunluğu belgelerle kanıtlanmış olacaktır.
b) CESI, KEMA veya TÜV‘e ait test sertifikalarının olması şarttır.
Bunlar dışında sunulacak test belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

MADDE 4: ÜRETİCİ FİRMA

İthal edilecek malzemelerin üretildiği tesisler/fabrika Türkiye, Avrupa Birliği üyesi veya EFTA üyesi ülkeler, Kanada, ABD veya Japonya’da konuşlandırılmış olmalıdır. Bu anılan ülkelerde kurulmuş uluslararası firmaların, herhangi bir ülkedeki fabrikada üretip kendi markasını vurduğu ürünler, KEMA, CESİ, TÜV gibi saygınlık kazanmış bağımsız test laboratuvarları tarafından hazırlanmış (üretimin yapılmış olduğu ülkeye ait fabrikadaki üretimi de kapsayan ve standartlarda belirtilen kriterlerin sağlandığını belirten) test sertifikalarının sunulması halinde kabul edilebilir. Malzeme üretiminde kullanılan yan ürünler de bu koşulları sağlamalıdır. (izolatör, bakır, çelik, pvc, civata-somun vs.)

 

MADDE 5: ÖN ONAY KOŞULLARI

Aşağıdaki listede yazılı ürünler için “KIB-TEK ÖN ONAY KOŞULLARI” yerine getirilmiş olmalıdır. İthal edilecek ürünlerin ait üretildiği fabrikanın “fabrika uygunluk kabulu” tüm masrafları ve harcırahları ithalatçı firma tarafından karşılanmak kaydıyle ithal edilmeden önce Kıb-Tek’in görevlendireceği 2 teknik eleman tarafından yapılır ve Kıb-Tek Planlama ve Tesis Şube Amirlerinin imzalarını taşıyan “uygun bulunmuştur” belgesi alınır.
a) Trafolar
b) OG kesici, Metering Unit ve ayırıcılar,
c) OG yeraltı kabloları,
d) Ağaç direkler.
e) OG ek kutuları
f) Havai hat iletkenleri.

MADDE 6: AMBALAJ ŞEKLİ

Ambalajlanması gereken malzemeler paket ambalajda olacak ve paket üzerinde kaç adet olduğu ve özellikleri yazı ile yazılacaktır. Kablo dramları için saç levha üzerine kabartma yazı kullanılacaktır. Bu malzemeler gerek duyulması halinde ithalatçı firmanın ve/veya satılmış ise satın alan firmanın ambarlarında Kıb-Tek tarafından bildirim yapılmadan kontrol edilebileceklerdir.
Ambalajsız ve ambalajı bozuk olan malzeme kesinlikle ithal edilmeyecektir.

 

MADDE 7: BAŞVURU ŞEKLİ

Ön Onay ve /veya Madde 2’deki malzemelere sevk izni talebinde bulunacak firma Kurum’a 15 (onbeş) gün önceden istenilen belgelerle birlikte başvurmak zorundadır. Kurum tarafından görevlendirilecek olan personelin tüm masrafları ve harcırahları firma tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 8: GARANTİ

Malzemeler, sisteme montajı yapıldıktan sonra tüm fabrika hatalarına karşı bir yıl garanti edilmiş varsayılacaktır. Garanti süresi içerisinde ortaya çıkan hataların düzeltilmesine ilişkin tüm masraflar ithalatçı firma tarafından karşılanacaktır.

Standartlara uymayan malzemelerin ülke içerisine sokulduğunun tesbit edilmesi halinde bu malzemeler Kıb-Tek tarafından imha edilir ve bu işlem için gerekli masraflar firma tarafından karşılanır.

 

MADDE 9: NUMUNE

İthal edilecek Madde 5 kapsamı dışındaki her parti malzeme için makul miktarda numune Kıb-Tek’e teslim edilecektir. Bu numune ile ithal edilen malzeme arasında fark görülmesi ve/veya Kıb-Tek tarafından onaylanmayan ve/veya kontrolu dışında getirtilen malzemeler getirildiğinin tespit edilmesi halinde, işin hacmine göre 6 ay ila 2 yıl arasında değişen süreyle ithalatçı firmaya uygulama ve malzeme ithal izni verilmeyecektir.

 

MADDE 10: GEÇİCİ KURAL

İthalatcı firmaların vermiş oldukları siparişli malzemeleri varsa bunu proforma-fatura veya yazışma kopyaları ile kanıtlamaları halinde 2., 4., 5. ve 7. Maddelerindeki kurallardan 3 ay süre için muaf tutulacaklardır.

Bize Ulaşın

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 20. Sokak No:11 Lefkoşa / KKTC

Telefon: +90 (392) 225 23 73

Telefon: +90 (392) 366 40 17

Email: [email protected]