Koruma Derecesi - IP Kodları

Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) tarafından geliştirilen IP Standardı, elektrikle çalışan bir ürünün dış gövdesinin sağladığı koruma seviyesini rakamsal olarak sınıflar. Örnek olarak IP 54 koruma seviyesinde bir ürün için 5 rakamı katı cisimlere karşı koruma seviyesini, 4 rakamı ise sıvılara karşı koruma seviyesini ifade etmektedir.

Koruma Derecesi - IP Kodları

İlk Karakter

Tanım

Açıklama

0

Korumasız

-

1

50 mm çapında ya da daha büyük katı cisimlere karşı koruma

50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez 1

2

12.5 mm çapında ya da daha büyük katı cisimlere karşı koruma

12.5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez 1

3

2.5 mm çapında ya da daha büyük katı tanelere karşı koruma

2.5 mm ve üzeri çapta katı taneler cihazın içine giremez 1

4

1 mm çapında ya da daha büyük katı zerrelere karşı koruma

1 mm ve üzeri çapta katı zerreler cihazın içine giremez1

5

Toza karşı koruma

Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek ya da güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez

6

Toz geçirmez

Toza karşı tam koruma

1 Katı cismin çapı cihazın gövdesindeki bir açıklıktan içeriye geçemez

İkinci Karakter

Tanım

Açıklama

0

Korumasız

-

1

Düşey su damlalarına karşı koruma

Düşey su damlaları cihaza zarar vermez

2

Cihazın gövdesi 15º’lik bir açıda duruyorken düşey su damlalarına karşı koruma

Cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15º’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez

3

İnce su damlacıkları serpintisine karşı koruma

İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60º’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez

4

Sıçrayan suya karşı koruma

Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez

5

Fışkıran suya (su jeti) karşı koruma

Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez

6

Güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma

Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez

7

Geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma

Cihaz, standard basınç ve zaman şartlarında suyun altında 1 metre mesafeye kadar geçici olarak batırılsa bile cihaza zarar gelmez

8

Sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma

Cihaz, kullanıcı ile üretici arasında daha önceden anlaşma yapılan şartlarda -ki bu şartlar 7 numara için olan şartlardan daha ağırdır- sürekli olarak suyun altına batırılsa bile cihaza zarar gelmez

Bize Ulaşın

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 20. Sokak No:11 Lefkoşa / KKTC

Telefon: +90 (392) 225 23 73

Telefon: +90 (392) 366 40 17

Email: [email protected]