Kısaltmalar

Konuyla ilgili kısaltmaları aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

*AA Anadolu Ajansı

AB Avrupa Birliği - EU (Europe Union)

ABD Amerika Birleşik Devletleri – USA (United States of America)

ABS Motorlu taşıtlarda fren sistemi - (Antilock Braking System)

ADSL Asimetrik sayısal abone hattı - (Asymmetric Digital Subscriber Line)

AFP Fransız Basın Ajansı - (Agence France Press)

AI Uluslararası Af Teşkilatı - (Amnesty International)

AID Uluslararası Kalkınma Ajansı - (Agency for International Development)

AIDS Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi - (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi – ECHR (European Court of Human Rights)

AK Avrupa Konseyi – COE (Council Of Europe)

AKBİL Akıllı bilet

AKM Atatürk Kültür Merkezi

AKUT Arama Kurtarma Teşkilatı

AO Anonim ortaklık

AOÇ Atatürk Orman Çiftliği

AÖF Açıköğretim Fakültesi

AP ABD Haber Ajansı - (Associated Press)

APS Acele Posta Servisi

ARGE Araştırma geliştirme

ASELSAN Askerî Elektronik Sanayii

ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi

ASO Ankara Sanayi Odası

AST Ankara Sanat Tiyatrosu

 Anonim şirket

AŞTİ Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi

ATO Ankara Ticaret Odası

 Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi

BAE Birleşik Arap Emirlikleri

BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

BBC İngiliz Radyo Televizyon Kurumu - (British Broadcasting Corporation)

BCG Verem aşısı - (Bacillus Calmette Guèrin)

BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

BDT Bağımsız Devletler Topluluğu

BM Birleşmiş Milletler - UN (United Nations)

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

BUE Avrupa Birliği Bankası - (Bank of Union European)

CAEC Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi - (Consultative Assembly of European Council)

CAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü - (Civil Aviation Organization)

CD Kordiplomatik - (Corps Diplomatique)

CDH Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı - (Cour Europeenne des Droits de l'Homme)

CENTO Merkezî Antlaşma Örgütü - (Central Treaty Organization)

CEO Şef Genel Müdür – (Chief Executive Officer)

CFR Mal Bedeli ve Navlun – (Cost and Freight)

CIA ABD Merkezî Haber Alma Teşkilatı - (Central Intelligence Agency)

CIF Maliyet-sigorta-navlun - (Cost, Insurance and Freight)

CIOS Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi - (Conseil International pour l'Organisation Scientifique)

CIP Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim – (Carriage and Insurance Paid To)

CIP Ticaretle uğraşan önemli kişiler - (Commercially Important Person)

CMUK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

CNRS Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi - (Centre National de la Recherche Scientifi

COMECON Doğu Bloku Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi - (Council for Mutual Economic Asistance)

CPT Taşıma Ücreti Ödenmiş olarak Teslim – (Carriage Paid To)

CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

CV Özgeçmiş – (Cirriculum Vitae)

ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

ÇUKOBİRLİK Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

DAF Sınırda Teslim – (Delivered At Frontier)

DDP Gümrük Resmi Ödenmiş olarak Teslim – (Delivered Duty Paid)

DDT Böcek öldü­rücü - (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)

DDU Gümrük Resmi Ödenmemiş olarak Teslim – (Delivered Duty Unpaid)

DEQ Rıhtımda Teslim (Gümrük vergi ve harçları ödenmiş olarak) – (Delivered Ex Quay)(Duty paid)

DES Gemide Teslim – (Delivered Ex Ship)

DGM Devlet Güvenlik Mahkemesi

DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi

DİE Devlet İstatistik Enstitüsü

DMO Devlet Malzeme Ofisi

DNA Deoksirübo nükleik asit

DPT Devlet Planlama Teşkilatı

DSİ Devlet Su İşleri

DVD Sayısal çok amaçlı teker - (Digital Versatile Disc)

EAC Avrupa İş Birliği Örgütü - (European Association for Co-operation)

EBU Avrupa Yayın Birliği - (European Broadcasting Union)

ECO Ekonomik İşbirliği Örgütü - (Economic Cooperation Organization)

ECOWAS Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu – (Economic Community Of West African States)

EDC Avrupa Savunma Topluluğu – (European Defence Community)

EDIG Avrupa Savunma Sanayi Grubu – (European Defence Industries Group)

EEG Beyin akım grafiği - (Elektroensefalogram)

EFT Elektronik fon transferi

EFTA Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/Birliği - (European Free Trade Area/Association)

EGO Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri - (Ankara Belediyesi)

EKG Kalp akım grafiği - (Elektrokardiyogram)

ELAL : İsrail Hava Yolları.

EMG Kas akım grafiği - (Electromyographie)

EPA Avrupa Parlamenterler Örgütü - (European Parliamentary Association)

EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

ESA Avrupa Uzay Dairesi – (European Space Agency)

ESHOT Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri - (İzmir Belediyesi)

EXW Ticari işletmede teslim – (Ex Works)

FAO BM Gıda ve Tarım Teşkilatı - (Food and Agriculture Organization)

FAQ Sıkça sorulan sorular – (Frequently Asked Questions)

FAS Gemi Doğrultusunda Teslim – (Free Alongside Ship)

FBI ABD Federal Araştırma Bürosu - (Federal Bureau of Investigation)

FCA Taşıyıcıya teslim – (Free Carrier)

FEI Uluslararası binicilik federasyonunun kısa adı.

FIBA Uluslararası Basketbol Federasyonu - (Fédération Internationale de Basketball Association)

FIDE Uluslararası Satranç Federasyonu - (Fédération Internationale des Échecs)

FIFA Uluslararası Futbol Federasyonu - (Fédération Internationale de Football Association)

FILA Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu - (Fédération Internationale des Luttes Associées)

FIR Uçuş hattı düzenlemesi - (Flight Information Region)

FM Frekans modülasyonu - (Frequency Modulation)

FOB Gemi bordasında teslim – (Free On Board)

GAP Güneydoğu Anadolu Projesi

GATA Gülhane Askerî Tıp Akademisi

GSM Mobil cep telefonu - (Global System for Mobile Communications)

HABITAT Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı - (Centre for Human Settlements)

HAVAŞ Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü

HIV AIDS hastalığına neden olan virüs - (Human Immunodeficiency Virus)

IAAF Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu - (International Amateur Athletic Federation)

IAEA Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı - (International Atomic Energy Agency)

IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği - (International Air Transport Association)

ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü - (International Civil Aviation Organization)

ICC Uluslararası Ticaret Odası – (International Chamber of Commerce)

ICJ Uluslararası Adalet Divanı - (International Court of Justice)

ICRC Uluslararası Kızılhaç Komitesi - (International Committee of the Red Cross)

IDA Uluslararası Kalkınma Bankası - (International Development Association)

IDB İslam Kalkınma Bankası - (Islamic Development Bank)

IEE Elektrik Mühendisleri Birliği – (Institute of Electrical Engineering)

IEEE Elektrik ve Elektrinik Mühendisleri Birliği – (Institute of Electrical and Electronics Engineering)

ILO Uluslararası Çalışma Teşkilatı – (International Labour Organization)

IMF Uluslararası Para Fonu - (International Monetary Fund)

IMO Uluslararası Denizcilik Teşkilatı - (International Maritime Organization)

INTERPOL Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)

IOC Uluslararası Olimpiyat Komitesi - (International Olympic Committee)

IP İnternet Protokolü - (Internet Protocol)

IPI Uluslararası Basın Enstitüsü - (International Press Institute)

IRO Uluslararası Mülteci Teşkilatı - (International Refugee Organization)

ISBN Uluslararası standart kitap numarası - (International Standard Book Number)

ISMN Uluslararası standart müzik numarası - (International Standard Music Number)

ISO Uluslararası Standartlar Örgütü - (International Organization for Standardization)

ISSN Uluslararası standart dizi numarası - (International Standard Serial Number)

ITO Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği - (International Trade Organization)

ITU Uluslararası Telekominikasyon Birliği - (International Telecommunication Union)

İETT İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi

İKÖ İslam Konferansı Örgütü

İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

İSO İstanbul Sanayi Odası

İTO İstanbul Ticaret Odası

İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi

İÜ İstanbul Üniversitesi

İZTO İzmir Ticaret Odası

JAL Japon Hava Yolları - (Japan Airlines)

KBB Kulak, Burun, Boğaz

KDV Katma değer vergisi

KEİ Karadeniz Ekonomik İş Birliği

KGB Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı - (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)

KHK Kanun hükmünde kararname

KİT Kamu İktisadi Teşekkülü

KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus)

KOBİ Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KTMMOB Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi

LES Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı

LPG Sıvılaştırılmış Petrol Gazı - (Liquified Petroleum Gas)

MEB Millî Eğitim Bakanlığı

MGK Millî Güvenlik Kurulu

MİT Millî İstihbarat Teşkilatı

MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu

MOSSAD İsrail Gizli Haber Alma Örgütü

MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

MYK Merkez Yönetim Kurulu

NASA Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi - (National Aeronautics and Space Administration)

NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı - (North Atlantic Treaty Organization)

NOTAM Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi - (Notice to Air Men)

OAPEC Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü

ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

OECD Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı - (Organization for Economic Cooperation and Development)

OPEC Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı - (Organization of Petroleum Exporting Countries)

OSCE Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı – (Organization Security and Co-operation in Europe)

OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu

ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı

ÖSYM Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi

ÖTV Özel tüketim vergisi

ÖYS Öğrenci Yerleştirme Sınavı

PEN Uluslararası Yazarlar Birliği - (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)

PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

PVC (Polyvinyl Chloride)

RAM Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek - (Random Access Memory)

RCD Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği - (Regional Cooperation for Development)

RNA Ribo nükleik asit

ROM Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek - (Read-Only Memory)

Ro-Ro Gemiye taşıt indirme bindirme (rolon-roloff)

RPM Dakikada dönüşsayısı – (Revolution Per Minute)

RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

SALT Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri - (Strategic Arms Limitation Talks)

SAS Su Altı Savunma (Komandoları)

SAT Su Altı Taarruz (Komandoları)

SOS Uluslararası yardım isteme uyarısı - (Save Our Souls)

SPK Sermaye Piyasası Kurulu

SSK Sosyal Sigortalar Kurumu

T.C. Türkiye Cumhuriyeti

TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

TAI Türk Havacılık Sanayii - (Turkish Aerospace Industry)

TAO Türk Anonim Ortaklığı

TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

TASS Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı - (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)

TBB Türkiye Barolar Birliği

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

TCK Türk Ceza Kanunu

TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

TDK Türk Dil Kurumu

TEFE Toptan eşya fiyatları endeksi

THA Türk Haberler Ajansı

THK Türk Hava Kurumu

THY Türk Hava Yolları

TIR Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı - (Transport International Routier)

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TMO Toprak Mahsulleri Ofisi

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOEFL Yabancı dil olarak İngilizce testi - (Test of English as a Foreign Language)

TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

TR Türkiye

TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

TSE Türk Standartları Enstitüsü

TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

TUS Tıpta Uzmanlık Sınavı

TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

TÜFE Tüketici fiyatları endeksi

TÜRKSAT Türk uydusu - (Turkish satellite)

TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı

UEFA Avrupa Futbol Federasyonları Birliği - (Union of European Football Associations)

UFO Tanımlanmamış Uçan Nesne - (Unidentified Flying Object)

UHF Ultra yüksek frekans - (Ultra High Frequency)

UK Birleşik Krallık, İngiltere - (United Kingdom)

UNAC Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı - (United Nations Aid to Children)

UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı - (United Nations Development Programme)

UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı - (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

UNHCR Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği – (United Nations High Comissioner for Refugees)

UNIC Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi - (United Nations Informatıon Center)

UNICEF Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu - (United Nations International Children's Emergency Fund)

UNIDO Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün kısa adı - (United Nations Industrial Development Organization)

UNO Birleşmiş Milletler Teşkilatı - (United Nations Organization)

UNODC Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu - (United Nations Office on Drugs and Crime)

UPI Uluslararası Basın Birliği - (United Press International)

UPS Kesintisiz Güç Kaynağı – (Uninterruptible Power Supply)

UPU Uluslararası Posta Birliği - (Universal Postal Union)

USAID ABD Uluslararası Kalkınma Kuruluşu – (United States Agency for Internatıonal Development)

ÜFE Üretici fiyatları endeksi

VHF Çok yüksek frekans - (Very High Frequency)

VIP Çok önemli kişi - (Very Important Person)

WAP Kablosuz uygulama protokolü; İnternet sistemine kablosuz erişim - (Wireless Application Protocol)

WHO Dünya Sağlık Örgütü – (World Health Organization)

WTO Dünya Ticaret Örgütü - (World Trade Organization)

YÖK Yükseköğretim Kurulu

YÖS Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

YSK Yüksek Seçim Kurulu

YTÜ Yıldız Teknik Üniversitesi

YURTKUR Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Bize Ulaşın

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 20. Sokak No:11 Lefkoşa / KKTC

Telefon: +90 (392) 225 23 73

Telefon: +90 (392) 366 40 17

Email: [email protected]