Dünya Ülkeleri Gerilimleri

 dunya voltaj haritasi

 

A.B.D.

120V / 60 Hz

 

Kıbrıs

240 V /50 Hz

Afganistan

120V / 50&60 Hz

 

Kolombiya

110-120 V /60 Hz

Almanya

230 & 400 V / 50Hz

 

Kongo

220 V /50 Hz

Angola

220 V / 50 Hz

 

Kore

110&220 V /60 Hz

Arjantin

220 V / 50 Hz

 

Kostarika

120 V /60 Hz

Avustralya

240 V / 50 Hz

 

Kuveyt

240 V /50 Hz

Avusturya

220 V / 50 Hz

 

Küba

115-120 V /60 Hz

Bahama

120 V / 60 Hz

 

Libya

110-220 V /50 Hz

Bahreyn

230 V / 50 Hz

 

Lübnan

110-220 V /50 Hz

Belçika

220 V / 50 Hz

 

Lüksemburg

220 V /50 Hz

Bangladeş

230 V / 50 Hz

 

Macaristan

220 V /50 Hz

Bermuda

115 V / 60 Hz

 

Malezya

240 V /50 Hz

Birleşik Arap E.

220 V / 50 Hz

 

Mali

220 V /50 Hz

Bolivya

110 V / 50-60 Hz

 

Malta

240 V /50 Hz

Brezilya

220 V / 60 Hz

 

Meksika

127 V /50-60 Hz

Bulgaristan

220 V / 50 Hz

 

Mısır

220 V /50 Hz

Cezayir

220 V / 50 Hz

 

Nikaragua

120 V /60 Hz

Çat

220 V / 50 Hz

 

Norveç

220 V /50 Hz

Çek Cum.

220 V / 50 Hz

 

Pakistan

230 V /50 Hz

Çin

220 V / 50 Hz

 

Panama

110&220 V /60 Hz

Danimarka

220 V / 50 Hz

 

Paraguay

220 V /50 Hz

Ekvator

110&220 V /60 Hz

 

Peru

220 V /60 Hz

El Salvador

120&240V /60 Hz

 

Polonya

220 V /60 Hz

Etiyopya

220 V /50 Hz

 

Portekiz

220 V /60 Hz

Filipinler

110 V /60 Hz

 

Porto Riko

120 V /60 Hz

Finlandiya

220 V /50 Hz

 

Romanya

220 V /50 Hz

Fransa

230 V /50 Hz

 

Rusya

220 V /50 Hz

Gambiya

230 V /50 Hz

 

Senegal

110-127 V /50 Hz

Gana

250 V /50 Hz

 

Singapur

230 V /50 Hz

Güney Afrika

220 V /50 Hz

 

Slovakya

220 V /50 Hz

Haiti

110 V /60 Hz

 

Somali

220 V /50 Hz

Hindistan

230&250 V /50 Hz

 

Sudan

240 V /50 Hz

Hollanda

220 V /50 Hz

 

Suriye

220 V /50 Hz

Hong Kong

220 V /50 Hz

 

Suudi Arabistan

127-220 V 50-60 Hz

Indonezya

220 V /50 Hz

 

Şili

220 V /50 Hz

Irak

220 V /50 Hz

 

Tayland

220 V /50 Hz

İngiltere

240 V /50 Hz

 

Tayvan

110 V /60 Hz

İran

220 V /50 Hz

 

Tunus

220 V /50 Hz

İrlanda

220 V /50 Hz

 

Türkiye

220 V /50 Hz

İspanya

220 V /50 Hz

 

Uganda

240 V /50 Hz

İsrail

230 V /50 Hz

 

Uruguay

220 V /50 Hz

İsviçre

220 V /50 Hz

 

Ürdün

220 V /50 Hz

İtalya

220 V /50 Hz

 

Venezuella

120 V /60 Hz

İzlanda

220 V /50 Hz

 

Vietnam

220 V /50 Hz

Jamaika

110&220 V /50 Hz

 

Yemen

250 V /50 Hz

Japonya

220 V /50&60 Hz

 

Yeni Zellanda

230 V /50 Hz

Kamerun

220 V /50 Hz

 

Yunanistan

220 V /50 Hz

Kanada

115 V /60 Hz

 

Zaire

220 V /50 Hz

Katar

240 V /50 Hz

 

Zambiya

230 V /50 Hz

Kenya

240 V /50 Hz

 

Zimbabve

220 V /50 Hz

Bize Ulaşın

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 20. Sokak No:11 Lefkoşa / KKTC

Telefon: +90 (392) 225 23 73

Telefon: +90 (392) 366 40 17

Email: [email protected]