Lambalarda Kullanılması Gereken Kondansatörler

kondansator

Aşağıdaki tablodan lambalarda kullanılması gereken kondansatörler ile ilgili detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.


Floresan lambalarda

PL tipi (kompakt) floresan lambalarda
Kullanılacak kondansatör değerlei
Kullanılacak kondansatör değerlei
Lamba Gücü
Kondansatör
Lamba Gücü
Kondansatör
W
Kapasitesi µƒ
W
Kapasitesi µƒ
4-6-8
2.00
PL’S 5-7-9-11
2.00
15
4.50
PLC’10
2.00
16
4.50
PL’C 13
2.00
18
5.00
PL’C-T 18
4.50
20
4.50
PL’C-T 26
3.20
22 (simit)
5.00
PL’L 24
3.60
30
4.50
PL’L 36
4.50
32(simit)
5.00
36
4.80
Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalarda
38
4.80
kullanılacak kondansatör değerleri
40
4.80
Lamba Gücü
Kondansatör
58
7.00
W
Kapasitesi µƒ
65
7.00
NAV-E/T 35
6
NAV-E/T 50
10
Yüksek basınçlı civa buharlı lambalarda NAV-E/T 70
12
kullanılacak kondansatör değerlei
NAV-E/T 100
12
Lamba Gücü
Kondansatör
NAV-E 110(ignitörsüz) 10
W
Kapasitesi µƒ
NAV-E/T150
20
HQL 50
7
NAV-E 210(ignitörsüz) 18
HQL 80
8
NAV-E/T 250
36
HQL 125
10
NAV-E 350 (ignitörsüz) 25
HQL 250
18
NAV-E/T400
45
HQL 400
25
NAV-T 600
65
HQL 700
40
NAV-T 1000
100
HQL 1000
60
Metal Halide lambalarda
Alçak basınçlı sodyum buharlı lambalarda
kullanılacak Kondansatör değerleri
kullanılacak kondansatör değerleri
Lamba Gücü
Kondansatör
Lamba Gücü
Kondansatör
W
Kapasitesi µƒ
W
Kapasitesi µƒ
HQI-T 70
12
SOX 18
5
HQI-ET 100
16
SOX 35
20
HQI-E/T 150
20
SOX 55
20
HQI-E/T 250
36
SOX 90
26
HQI-E/T 400(Normal) 35-36
SOX 135
45
HQI-E/T 400
45
SOX 180
40
HQI-E/T 1000
85
HQI-T 2000
60
HQI-T 3500
100
NOT : Armatür uçlarının besleme hattından ayrıldığı an gene olarak alternatif gerilim maksimum değeri olan 220 / 0.707 = 311 V.luk gerilim değeri alındığına dikkat edilmelidir. Bu durum her ayrılma anında olmayabilir. 1 dakikada 50 V' luk değere düşürülmesi için emniyet yönünden en yüksek gerilim değerinin alınması uygun olur.Bunu sağlamak için Kondansatör uçlarına paralel bir deşarj direnci bağlanır. Dirençlerdeki güç kayıplarının az olması için güç değerleri 1-1/2 - 1/4 Watt olarak düşünülmelidir.