Atina Ziyareti Haber

KTEMB 9. Olağaan Genel Kurul toplantısı 24 Eylu l 2016 Cumartesi ğu n KTOEO koS konferans salonunda yapıldı.Yapılan açılışın ardından oluşturulan Genel Kurul Divan’ında Başkanlığaa Erğu n Emiroğaulları oy birliğai ile ğetirildi. Bu lent Avcan ve Vedat Faslı ise divan kaipletipleri olarak ğo rev aldı. Divan Başkanlığaının oluşturulmasından sonra KTEMB 9. Do nem Yo netim Kurulu Başkanı Mehmet Nasiboğalu Genel Kurul’a hitaben bir konuşma yaptı. Nasiboğalu konuşmasında taban fiyatlar, mesleki eğaitim, iş so zleşmeleri, kayıt dışılık ve yapısal bazı konularla ilğili değaerlendirmelerde bulundu.

Başkanın konuşmasının ardından ğu ndem ğereğai 9. do nem faaliyet raporu Yo netim Kurulu Asbaşkanı Bora Karaçam tarafından ve mali rapor Yo netim Kurulu Saymanı Hakan Pehlivan tarafından okunduktan sonra her iki rapor da Genel Kurul u yeleri tarafından ğo ru şu ldu kten sonra oy birliğai ile aklandı.

Raporların aklanmasının ardından KTEMB Yasası tahtında hazırlanan “Çalışma Esasları” Tu zu ğau ve “Üyeli koyelik ve Başvuru Esasları” Tu zu ğau Yo netim Kurulu yedek u yesi Fadıl Korkut tarafından okundu. Tu zu k çalışmalarının okunmasının ardından Genel Kurul ğo ru şleri alınarak oy birliğaiyle onaylandı ve Tu zu k çalışmalarını yu ru tmesi için Yo netim Kuruluna yetki verildi.

Tu zu klerin okunmasının ardından dilek ve temenniler bo lu mu nde Fadıl Korkut, Erğu n Emiroğaulları, Ersoy Olkanlı, Vedat Faslı, Ahmet Çatankaya ve Adnan Gençalp du şu ncelerini aktardılar. Toplantı Saat 13.00’da sona erdi.