Kısaltmalar

Konuyla ilgili kısaltmaları aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

*AA Anadolu Ajansı

* AB Avrupa Birliği - EU (Europe Union)

* ABD Amerika Birleşik Devletleri – USA (United States of America)

* ABS Motorlu taşıtlarda fren sistemi - (Antilock Braking System)

* ADSL Asimetrik sayısal abone hattı - (Asymmetric Digital Subscriber Line)

* AFP Fransız Basın Ajansı - (Agence France Press)

* AI Uluslararası Af Teşkilatı - (Amnesty International)

* AID Uluslararası Kalkınma Ajansı - (Agency for International Development)

* AIDS Edinilmiş bağışıklık yetersizliği belirtisi - (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

* AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi – ECHR (European Court of Human Rights)

* AK Avrupa Konseyi – COE (Council Of Europe)

* AKBİL Akıllı bilet

* AKM Atatürk Kültür Merkezi

* AKUT Arama Kurtarma Teşkilatı

* AO Anonim ortaklık

* AOÇ Atatürk Orman Çiftliği

* AÖF Açıköğretim Fakültesi

* AP ABD Haber Ajansı - (Associated Press)

* APS Acele Posta Servisi

* ARGE Araştırma geliştirme

* ASELSAN Askerî Elektronik Sanayii

* ASKİ Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi

* ASO Ankara Sanayi Odası

* AST Ankara Sanat Tiyatrosu

* Anonim şirket

* AŞTİ Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi

* ATO Ankara Ticaret Odası

* Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi

* BAE Birleşik Arap Emirlikleri

* BAĞ-KUR Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

* BBC İngiliz Radyo Televizyon Kurumu - (British Broadcasting Corporation)

* BCG Verem aşısı - (Bacillus Calmette Guèrin)

* BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

* BDT Bağımsız Devletler Topluluğu

* BM Birleşmiş Milletler - UN (United Nations)

* BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

* BUE Avrupa Birliği Bankası - (Bank of Union European)

* CAEC Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi - (Consultative Assembly of European Council)

* CAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü - (Civil Aviation Organization)

* CD Kordiplomatik - (Corps Diplomatique)

* CDH Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı - (Cour Europeenne des Droits de l'Homme)

* CENTO Merkezî Antlaşma Örgütü - (Central Treaty Organization)

* CEO Şef Genel Müdür – (Chief Executive Officer)

* CFR Mal Bedeli ve Navlun – (Cost and Freight)

* CIA ABD Merkezî Haber Alma Teşkilatı - (Central Intelligence Agency)

* CIF Maliyet-sigorta-navlun - (Cost, Insurance and Freight)

* CIOS Uluslararası Bilimsel Organizasyon Konseyi - (Conseil International pour l'Organisation Scientifique)

* CIP Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim – (Carriage and Insurance Paid To)

* CIP Ticaretle uğraşan önemli kişiler - (Commercially Important Person)

* CMUK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

* CNRS Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi - (Centre National de la Recherche Scientifi

* COMECON Doğu Bloku Ülkeleri Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi - (Council for Mutual Economic Asistance)

* CPT Taşıma Ücreti Ödenmiş olarak Teslim – (Carriage Paid To)

* CSO Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

* CV Özgeçmiş – (Cirriculum Vitae)

* ÇAYKUR Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

* ÇUKOBİRLİK Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

* DAF Sınırda Teslim – (Delivered At Frontier)

* DDP Gümrük Resmi Ödenmiş olarak Teslim – (Delivered Duty Paid)

* DDT Böcek öldü­rücü - (Dichloro-diphenol-trichloro-ethane)

* DDU Gümrük Resmi Ödenmemiş olarak Teslim – (Delivered Duty Unpaid)

* DEQ Rıhtımda Teslim (Gümrük vergi ve harçları ödenmiş olarak) – (Delivered Ex Quay)(Duty paid)

* DES Gemide Teslim – (Delivered Ex Ship)

* DGM Devlet Güvenlik Mahkemesi

* DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi

* DİE Devlet İstatistik Enstitüsü

* DMO Devlet Malzeme Ofisi

* DNA Deoksirübo nükleik asit

* DPT Devlet Planlama Teşkilatı

* DSİ Devlet Su İşleri

* DVD Sayısal çok amaçlı teker - (Digital Versatile Disc)

* EAC Avrupa İş Birliği Örgütü - (European Association for Co-operation)

* EBU Avrupa Yayın Birliği - (European Broadcasting Union)

* ECO Ekonomik İşbirliği Örgütü - (Economic Cooperation Organization)

* ECOWAS Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu – (Economic Community Of West African States)

* EDC Avrupa Savunma Topluluğu – (European Defence Community)

* EDIG Avrupa Savunma Sanayi Grubu – (European Defence Industries Group)

* EEG Beyin akım grafiği - (Elektroensefalogram)

* EFT Elektronik fon transferi

* EFTA Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi/Birliği - (European Free Trade Area/Association)

* EGO Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri - (Ankara Belediyesi)

* EKG Kalp akım grafiği - (Elektrokardiyogram)

* ELAL : İsrail Hava Yolları.

* EMG Kas akım grafiği - (Electromyographie)

* EPA Avrupa Parlamenterler Örgütü - (European Parliamentary Association)

* EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

* ESA Avrupa Uzay Dairesi – (European Space Agency)

* ESHOT Elektrik, Su, Hava Gazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri - (İzmir Belediyesi)

* EXW Ticari işletmede teslim – (Ex Works)

* FAO BM Gıda ve Tarım Teşkilatı - (Food and Agriculture Organization)

* FAQ Sıkça sorulan sorular – (Frequently Asked Questions)

* FAS Gemi Doğrultusunda Teslim – (Free Alongside Ship)

* FBI ABD Federal Araştırma Bürosu - (Federal Bureau of Investigation)

* FCA Taşıyıcıya teslim – (Free Carrier)

* FEI Uluslararası binicilik federasyonunun kısa adı.

* FIBA Uluslararası Basketbol Federasyonu - (Fédération Internationale de Basketball Association)

* FIDE Uluslararası Satranç Federasyonu - (Fédération Internationale des Échecs)

* FIFA Uluslararası Futbol Federasyonu - (Fédération Internationale de Football Association)

* FILA Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu - (Fédération Internationale des Luttes Associées)

* FIR Uçuş hattı düzenlemesi - (Flight Information Region)

* FM Frekans modülasyonu - (Frequency Modulation)

* FOB Gemi bordasında teslim – (Free On Board)

* GAP Güneydoğu Anadolu Projesi

* GATA Gülhane Askerî Tıp Akademisi

* GSM Mobil cep telefonu - (Global System for Mobile Communications)

* HABITAT Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı - (Centre for Human Settlements)

* HAVAŞ Hava Alanları ve Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü

* HIV AIDS hastalığına neden olan virüs - (Human Immunodeficiency Virus)

* IAAF Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu - (International Amateur Athletic Federation)

* IAEA Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı - (International Atomic Energy Agency)

* IATA Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği - (International Air Transport Association)

* ICAO Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü - (International Civil Aviation Organization)

* ICC Uluslararası Ticaret Odası – (International Chamber of Commerce)

* ICJ Uluslararası Adalet Divanı - (International Court of Justice)

* ICRC Uluslararası Kızılhaç Komitesi - (International Committee of the Red Cross)

* IDA Uluslararası Kalkınma Bankası - (International Development Association)

* IDB İslam Kalkınma Bankası - (Islamic Development Bank)

* IEE Elektrik Mühendisleri Birliği – (Institute of Electrical Engineering)

* IEEE Elektrik ve Elektrinik Mühendisleri Birliği – (Institute of Electrical and Electronics Engineering)

* ILO Uluslararası Çalışma Teşkilatı – (International Labour Organization)

* IMF Uluslararası Para Fonu - (International Monetary Fund)

* IMO Uluslararası Denizcilik Teşkilatı - (International Maritime Organization)

* INTERPOL Uluslararası Cinayet Polisi Komisyonu (International Criminal Police Commission)

* IOC Uluslararası Olimpiyat Komitesi - (International Olympic Committee)

* IP İnternet Protokolü - (Internet Protocol)

* IPI Uluslararası Basın Enstitüsü - (International Press Institute)

* IRO Uluslararası Mülteci Teşkilatı - (International Refugee Organization)

* ISBN Uluslararası standart kitap numarası - (International Standard Book Number)

* ISMN Uluslararası standart müzik numarası - (International Standard Music Number)

* ISO Uluslararası Standartlar Örgütü - (International Organization for Standardization)

* ISSN Uluslararası standart dizi numarası - (International Standard Serial Number)

* ITO Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Birliği - (International Trade Organization)

* ITU Uluslararası Telekominikasyon Birliği - (International Telecommunication Union)

* İETT İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi

* İKÖ İslam Konferansı Örgütü

* İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

* İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

* İSO İstanbul Sanayi Odası

* İTO İstanbul Ticaret Odası

* İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi

* İÜ İstanbul Üniversitesi

* İZTO İzmir Ticaret Odası

* JAL Japon Hava Yolları - (Japan Airlines)

* KBB Kulak, Burun, Boğaz

* KDV Katma değer vergisi

* KEİ Karadeniz Ekonomik İş Birliği

* KGB Sovyet Gizli Haber Alma Teşkilatı - (Komitet Gossudarrstvennoi Bezopastnosti)

* KHK Kanun hükmünde kararname

* KİT Kamu İktisadi Teşekkülü

* KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus)

* KOBİ Küçük ve Orta Boy (Ölçekli) İşletme

* KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

* KTMMOB Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

* KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi

* LES Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı

* LPG Sıvılaştırılmış Petrol Gazı - (Liquified Petroleum Gas)

* MEB Millî Eğitim Bakanlığı

* MGK Millî Güvenlik Kurulu

* MİT Millî İstihbarat Teşkilatı

* MKYK Merkez Karar Yönetim Kurulu

* MOSSAD İsrail Gizli Haber Alma Örgütü

* MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

* MYK Merkez Yönetim Kurulu

* NASA Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi - (National Aeronautics and Space Administration)

* NATO Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı - (North Atlantic Treaty Organization)

* NOTAM Havacılar ve denizciler için uyarı bildirimi - (Notice to Air Men)

* OAPEC Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü

* ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

* OECD Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı - (Organization for Economic Cooperation and Development)

* OPEC Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı - (Organization of Petroleum Exporting Countries)

* OSCE Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı – (Organization Security and Co-operation in Europe)

* OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu

* ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı

* ÖSYM Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi

* ÖTV Özel tüketim vergisi

* ÖYS Öğrenci Yerleştirme Sınavı

* PEN Uluslararası Yazarlar Birliği - (International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists)

* PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

* PVC (Polyvinyl Chloride)

* RAM Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek - (Random Access Memory)

* RCD Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği - (Regional Cooperation for Development)

* RNA Ribo nükleik asit

* ROM Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek - (Read-Only Memory)

* Ro-Ro Gemiye taşıt indirme bindirme (rolon-roloff)

* RPM Dakikada dönüşsayısı – (Revolution Per Minute)

* RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

* SALT Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri - (Strategic Arms Limitation Talks)

* SAS Su Altı Savunma (Komandoları)

* SAT Su Altı Taarruz (Komandoları)

* SOS Uluslararası yardım isteme uyarısı - (Save Our Souls)

* SPK Sermaye Piyasası Kurulu

* SSK Sosyal Sigortalar Kurumu

* T.C. Türkiye Cumhuriyeti

* TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

* TAI Türk Havacılık Sanayii - (Turkish Aerospace Industry)

* TAO Türk Anonim Ortaklığı

* TARİŞ Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

* TASS Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı - (Telegrafnoe Agentstvo Sovetskogo Soyuza)

* TBB Türkiye Barolar Birliği

* TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi

* TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

* TCK Türk Ceza Kanunu

* TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

* TDK Türk Dil Kurumu

* TEFE Toptan eşya fiyatları endeksi

* THA Türk Haberler Ajansı

* THK Türk Hava Kurumu

* THY Türk Hava Yolları

* TIR Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı - (Transport International Routier)

* TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

* TMO Toprak Mahsulleri Ofisi

* TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

* TOEFL Yabancı dil olarak İngilizce testi - (Test of English as a Foreign Language)

* TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

* TR Türkiye

* TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

* TSE Türk Standartları Enstitüsü

* TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

* TUS Tıpta Uzmanlık Sınavı

* TÜBA Türkiye Bilimler Akademisi

* TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

* TÜFE Tüketici fiyatları endeksi

* TÜRKSAT Türk uydusu - (Turkish satellite)

* TÜTAV Türk Tanıtma Vakfı

* UEFA Avrupa Futbol Federasyonları Birliği - (Union of European Football Associations)

* UFO Tanımlanmamış Uçan Nesne - (Unidentified Flying Object)

* UHF Ultra yüksek frekans - (Ultra High Frequency)

* UK Birleşik Krallık, İngiltere - (United Kingdom)

* UNAC Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Teşkilatı - (United Nations Aid to Children)

* UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı - (United Nations Development Programme)

* UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı - (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

* UNHCR Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği – (United Nations High Comissioner for Refugees)

* UNIC Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi - (United Nations Informatıon Center)

* UNICEF Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu - (United Nations International Children's Emergency Fund)

* UNIDO Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün kısa adı - (United Nations Industrial Development Organization)

* UNO Birleşmiş Milletler Teşkilatı - (United Nations Organization)

* UNODC Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu - (United Nations Office on Drugs and Crime)

* UPI Uluslararası Basın Birliği - (United Press International)

* UPS Kesintisiz Güç Kaynağı – (Uninterruptible Power Supply)

* UPU Uluslararası Posta Birliği - (Universal Postal Union)

* USAID ABD Uluslararası Kalkınma Kuruluşu – (United States Agency for Internatıonal Development)

* ÜFE Üretici fiyatları endeksi

* VHF Çok yüksek frekans - (Very High Frequency)

* VIP Çok önemli kişi - (Very Important Person)

* WAP Kablosuz uygulama protokolü; İnternet sistemine kablosuz erişim - (Wireless Application Protocol)

* WHO Dünya Sağlık Örgütü – (World Health Organization)

* WTO Dünya Ticaret Örgütü - (World Trade Organization)

* YÖK Yükseköğretim Kurulu

* YÖS Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

* YSK Yüksek Seçim Kurulu

* YTÜ Yıldız Teknik Üniversitesi

* YURTKUR Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu