Belediye ziyaretlerimiz devam ediyor!Konular: Kaçaklar+Eğitim+Bilinçli Toplum.

Bora Karaçam Başkanlığındaki Birlik Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Belediye ziyaretleri kapsamında Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’ı ziyaret etti. Birlik Başkanı Karaçam görüşmede yetkisiz kişilere karşı Birliğin yürüttüğü faaliyetleri dile getirirken, kaçak elektrik işleri yapan kişilerin engellenebilmesi için bir önlem olarak belediyelerin sorumluluk alanı içerisinde bulunan inşaatlardaki inşaat tanıtım panolarına işi yapan Birlik üyesinin isminin yazılması konusundaki bilgileri aktardı. Ancak Belediyenin şu anda inşaatlarda tanıtım panosu uygulaması yapmadığı bilgisi alındı.

Avrupa Birliği destekli “ELEKTRİKSEL ALAN” projesinin duyuruları!

Ayrıca AB desteğiyle KTEMB tarafından yürütülecek “Elektriksel Alan” isimli eğitim projesinin belde halkına duyurulması ve bölgedeki elektrik alanında çalışmak isteyen kişilerin eğitimlere katılabilmesi için Belediyenin katkı koyması konusunda görüşler paylaşıldı.

“ELEKTRİK” gazetesi için Belediyeye stant koyuldu!

Birliğin bir yayını olan “Elektrik” isimli gazete, bölge halkının bilinçlendirilmesi için Belediye bünyesindeki bir alana yerleştirilen stantta ücretsiz olarak bölge halkının hizmetine sunulmaya başladı.