Güneş Enerji Sistemi Üyelik Belgesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ (GÜNEŞ) SİSTEMLERİ’NİN KIB-TEK KONTROLÜNE SUNULMASI İÇİN; ÜYELİK BELGESİ ÜCRETLERİ (2020 YILI)

5 kWp'e kadar (5kWp Dahil) 100.00 TL
5-10 kWp arası (10kWp Dahil) 120.00 TL
10 kWp-50 kWp arası (50 kWp Dahil) 10 kWp’e ilaveten= 120.00 TL (+) Her kWp için 5.00 TL
50 kWp ÜSTÜ 50 kWp’e ilaveten= 320.00 TL (+) Her kWp için 4.00 TL

Not: Bu fiyatlar 2020 yılı itibariyle uygulanmaktadır