Bükülgen Olmayan Kablo Damar Renkleri

Sabit donanımlarda bükülgen olmayan kablo damarı ve çıplak iletkenlerin belirlenmesi.

İşlev

Kauçuk veya p.v.c. yalıtımlı bükülgen olmayan kablo damarı veya çıplak iletken veya kablo damarına geçirilen makaron veya disk renklerinin belirlenmesi

Topraklama

Sarı-ve-yeşil veya yeşil *

Tek-faz a.c. devresi canlı ucu

Kırmızı (veya sarı veya mavi * *)

Tek-faz veya 3-faz a.c. devresi nötür ucu

Siyah

3-faz a.c. devresi R-fazı

Kırmızı

3-faz a.c. devresi Y-fazı

Sarı

3-faz a.c. devresi B-fazı

Mavi

2.tel d.c. devresi pozitif ucu

Kırmızı

2.tel d.c. devresi negatif ucu

Siyah

3-tel sistemden elde edilmiş

2-tel d.c. devresinin (pozitif veya negatif dış iletkeni

Kırmızı

3.tel d.c. devresi pozitif ucu

Kırmızı

3.tel d.c. devresi orta ucu

Siyah

3.tel d.c. devresi negatif ucu

Mavi

5-damarlı zırhlı p.v.c. kablonun beşinci

(özel amaçlı) damarı

Turuncu

*31.12.1977’ye kadar sadece yeşil rengin topraklama iletkeni için kullanılmasına izin verilir;bundan sonra bu rengin kullanımı ile ilgili madde gereklerine uygun değildir.
**Büyük donanımlarda istenirse son dağıtım kutusuna kadar, kırmızıya seçenek olarak.