Aziz Limasollu Başkanlığındaki KTEMB Heyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’u ziyaret etti!

Aziz Limasollu Başkanlığındaki KTEMB Heyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’u ziyaret etti!

Birlik Başkanı Aziz Limansollu Enerji Bakanı Sunat Atun'u ziyaret etti !

Aziz Limasollu Başkanlığında Sekreter Reşat Misli, Basın-Yayın Sorumlusu Salih Kargı, Eğitim Sorumlusu Serhat Karaoğlan ve İdare Amiri Osman Asilzade’den oluşan KTEMB heyeti, Kıb-Tek Genel Müdürü ve KTEMB Değerlendirme Kurulu Başkanı Gürcan Erdoğan eşliğinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’u ziyaret etti. Ziyarette yenilenebilir enerjiler, TC’den kablo ile elektrik getirilmesi, elektrik sektöründe yaşanan ara eleman sorunu, Kıb-Tek ile Birlik arasında yürütülen çalışmalar, Kıb-Tek Elektrifikasyon Uygulama Yetki Belgesi bulunan Birlik üyelerinin talepleri, Kıb-Tek’e taşeronluk hizmeti veren Birlik üyesi firmaların teknik personelinin sertifikalandırılması ve Bakanlık tarafından verilen hibelerle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Limasollu: “Yenilenebilir Enerjiler (Uygulama ve Denetim) Tüzüğü’nde yapılan düzenlemelerden memnunuz. Kıb-Tek ile uyum içerisinde çalışıyoruz!” Ekonomi ve Enerji Bakanlığı kabul odasında gerçekleştirilen ziyarette KTEMB heyeti adına konuşan Birlik Başkanı Aziz Limasollu, Bakanlık tarafından Yenilenebilir Enerjiler (Uygulama ve Denetim) Tüzüğü’nde yapılan son düzenlemelerle önceki Tüzükte Birlik Yasasıyla çelişki yaratan boşlukların doldurulmuş olmasından ve enerji sektörünün önünün açılmış olmasından dolayı Birlik adına duyulan memnuniyeti Bakan Atun’a iletti. Elektrik müteahhitlerinin talep ve beklentilerine değinen Limasollu ayrıca Kıb-Tek ile Birlik arasında yürütülen faaliyetlerde iyi bir koordinasyon ve uyumun yakalandığını ve bunun sonuçlarının sektöre yansıdığını sözlerine ekledi.

Erdoğan: “ KTEMB ile Kıb-Tek sektörün daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışmaktadır!” Kıb-Tek Genel Müdürü ve ayni zamanda KTEMB Değerlendirme Kurulu Başkanı olarak ziyarete katılan Gürcan Erdoğan da yaptığı konuşmada Kıb-Tek ve KTEMB’nin iyi ilişkiler içerisinde sektörün daha iyi bir noktaya gelebilmesi için çalışmakta olduğunu belirtti ve yeni çıkarılan Yenilenebilir Enerjiler (Uygulama ve Denetim) Değişiklik Tüzüğü’nün ve 16. Elektrik Tesisat Yönetmeliği’nin bu çalışmaların birer ürünü olduğunu ifade etti. Birlik üyelerine yönelik hazırlanacak olan Kıb-Tek tesisat kontrol kuralları kitabı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Atun: “Birliğin faaliyetlerini destekliyoruz!”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun konuşmasında Yenilenebilir Enerjiler Tüzüğünde yapılan değişikliklerle güneş enerji sektöründeki sorunların aşıldığını ve güneşten önemli bir gelir elde ederek tasarruf sağlanacağını ve bunun vatandaşa olumlu yansıyacağını belirti. TC’den kablo ile elektrik getirilmesinin avantajlarına değinen Atun ayrıca Birliğin talebi olan mesleki eğitim alanında yapılacak faaliyetleri Bakanlık olarak desteklediklerini ifade etti.